Miksi panostaa sopeutustilanteiden johtamiseen?

Miksi panostaa sopeutustilanteiden johtamiseen?

Ulottuuko vastuullisuussuunnitelma yrityksessäsi myös työsuhteiden päättymistilanteisiin? Entä jatkuvatko työnantajamielikuvan rakentamisen toimenpiteet rekrytoinnista aina työsuhteen päättymiseen asti?

Vastuullinen organisaatio huolehtii irtisanomistilanteessa henkilöstöstään ja samalla myös työnantajamielikuvastaan, sekä maineestaan. Organisaatioilla on harvoin omin voimin mahdollista hoitaa kaikkia sopeutustilanteisiin liittyviä velvoitteita, ja siksi tähän kannattaa hakea ulkopuolisen toimijan apua ja osaamista. 

Miksi sopeutustilanteet tulee hoitaa vastuullisesti? 

Lakivelvoitteen lisäksi, organisaation on sopeutustilanteen johtamisessa vastuullista pohtia näitä tilanteita myös strategisesta näkökulmasta. Osana strategista uudistumista saattaa tulla vastaan myös haastavia sopeutustilanteita. Sopeutustilanteet tulevat vastaan usein yllättäen, mutta myös tilanteissa, joissa yritys ei ole onnistunut ennakoivasti uudistamaan henkilöstönsä osaamista tai rakentamaan henkilöstön kyvykkyyksiä, jonka johdosta yrityksessä joudutaan lakkauttamaan osa tehtävistä ja toiminnoista. Jos tilanteita ei johdeta hyvin, tilanteet romuttavat helposti työnantajamielikuvaa sekä yrityksen brändiä.

Sopeuttaminen on johtamisen haastavimpia tilanteita, ja siksi näihin kannattaa panostaa ja miettiä huolellisesti myös millaista tukea esihenkilöt tarvitsevat. Kun sopeutustilanteet johdetaan yritysmielikuvaa ja kulttuuria tukevalla tavalla, myös jatkava henkilöstö pääsee eteenpäin eikä heidän psykologinen sopimuksensa irtisanoudu. Sillä on suuri merkitys, kuinka yritys hoitaa tilanteen ja tiedottamisen, ja että johtajat ja HR saavat tukea tilanteen suunnitteluun, ja lähijohtajat saavat tukea jokapäiväiseen johtamiseen. 

"Sopeutustilanteet ovat äärimmäisen herkkiä tilanteita, jotka jättävät jäljen työntekijään."


Millä tavoin sopeutustilanteet vaikuttavat työnantajamielikuvaan?

Kun työntekijä joutuu lähtemään yrityksestä ja kokee, että irtosanomista ei hoidettu vastuullisesti tai inhimillisesti, leviää sana henkilöstön yhteydessä erittäinkin nopeasti. Työnantajamielikuvan kannalta on iso merkitys, kuinka irtisanotut puhuvat yrityksestä, mutta myös kuinka jäljelle jääneet työntekijät kokevat tilanteen.

Sopeutustilanteissa jokaisen työpaikka saattaa olla uhattuna ja siksi jokainen miettii, mitä tapahtuu ja minkälaista tukea tarvitsee, jos sama osuu omalle kohdalle. Sopeutustilanteiden vastuullinen ja huolellinen toiminta on tärkeää, jotta pystytään estämään ei toivotut lähdöt.  


Kuinka ennakoida tulevaa, niin että muutosneuvotteluilta vältyttäisiin?

Aina ei ole mahdollista välttää muutosneuvotteluita yllättävien yrityksestä riippumattomien tapahtumien vuoksi. Yritysten kannattaa kuitenkin panostaa hyvään strategiatyöhön, mikä pitää sisällään muun muassa strategisten kyvykkyyksien määrittämisen. Kyvykkyyksien määrittäminen auttaa tunnistamaan tulevaisuuden kilpailutekijät johtotasolla. Erityisen tärkeää on hahmottaa yrityksen tärkeimmät osaamisalueet, joita tulee kehittää varmistaakseen kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Kun osaamisalueet ja kyvykkyydet on määritelty, pystytään myös johtamaan osaamisen uudistamista ihan eri tavalla.

Proaktiivinen ja systemaattinen johtamistapa tukee osaamisen uudistamista. Vieläkin moni yritys kokee, että pysyäkseen kilpailukykyisenä, täytyy palkata uutta osaamista taloon. Uuden osaamisen palkkaamisen sijaan, yrityksen kannattaisi panostaa omien työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Jotta osaamisen kehittäminen on mahdollista, tulee rakentaa selkeä struktuuri ja prosessit tämän ympärille. Kun tähän luodaan selkeä systeemi, pystytään yhdessä henkilöstön kanssa tunnistamaan ja sanoittamaan millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan, ja miten tätä osaamista voi lähteä kehittämään. Näin jokainen henkilö yrityksessä tietää, missä hänen tulee kehittyä ja uudistua.

Tulevaisuudessa oltaisiin siis yhä vähemmän siinä tilanteessa, että yrityksissä on paljon vanhentunutta osaamista ja työtehtäviä, joita joudutaan lakkauttamaan. Osaamisen johtaminen ja strategisten kyvykkyyksien määrittäminen auttaa valmistautumaan tulevaan, ja myös mahdollisesti välttämään muutosneuvottelut.

"Muutosneuvotteluilta ei aina voida välttyä, mutta tulevaan voi ja kannattaa valmistautua."Tarvitseeko yrityksesi tukea sopeutustilanteiden läpikäymiseen? Lue lisää sopeutustilanteisiin valmistautumisesta Tukea Outplacement ja sopeutustilanteisiin